Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel./faks 87 6433621


Pracownicy merytoryczni

Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna


ul. Młyńska 52
16-300 Augustów

telefon
87 6433621

faks
87 6433621

email
ppp-p_augustow@wp.pl


1. Ewa Perkowska - dyrektor, logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta WWRD
nauczyciel dyplomowany

2. Zofia Piłasiewicz - psycholog
nauczyciel dyplomowany

3. Alicja Klebanowska - psycholog
nauczyciel dyplomowany

4. Magdalena Wysocka - psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta WWRD
nauczyciel dyplomowany

5. Wioletta Kur - psycholog, pedagog, terapeuta WWRD, terapeuta SI
nauczyciel mianowany

6. Anna Makarewicz - pedagog, terapeuta WWRD
nauczyciel mianowany

7. Monika Adamowicz - logopeda, oligofrenopedagog
nauczyciel dyplomowany

8. Małgorzata Piątek - fizjoterapeuta

2012 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie