Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel./faks 87 6433621

  

Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna


ul. Młyńska 52
16-300 Augustów

telefon
87 6433621

faks
87 6433621

email
ppp-p_augustow@wp.pl


WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Badania pediatryczne pobierz
Opinia nauczyciela do orzeczeń pobierz
Opinia polonisty pobierz
Wniosek o badanie pobierz
Wniosek o konsultację pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia pobierz
Zaświadczenie lekarskie pobierz
Informacja - trudności w nauce pobierz
Informacja - zagrożenie niedostosowaniem społecznym pobierz
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pobierz


OFERTA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w ramach wspomagania szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018

Oferta pobierz


PREZENTACJA

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Augustowie - dobre praktyki

Prezentacja pobierz


STATUT
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Statut pobierz2012 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie