Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Augustowie

  

Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna


ul. Młyńska 52
16-300 Augustów

telefon
87 6433621

faks
87 6433621

email
ppp-p_augustow@wp.pl


WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Badania pediatryczne pobierz pobierz
Opinia polonisty pobierz pobierz
Wniosek o konsultację pobierz pobierz
Wniosek o opinię i badanie dziecka pobierz pobierz
Wniosek o wczesne wspomaganie pobierz pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia pobierz pobierz
Zaświadczenie lekarskie pobierz pobierz
Informacja - trudności w nauce pobierz pobierz
Informacja - zagrożenie niedostosowaniem społecznym pobierz pobierz


OFERTA

Oferta szkoleniowa pobierz pobierz
Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców pobierz pobierz
Zajecia dla nauczycieli pobierz pobierz2012 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie