Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Augustowie

  

Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna


ul. Młyńska 52
16-300 Augustów

telefon
87 6433621

faks
87 6433621

email
ppp-p_augustow@wp.pl


OFERTA SZKOLENIOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
na rok szkolny 2016/2017

Lp Temat Termin Prowadzący
1 Zajęcia edukacyjne grupowe dla młodziećy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
- wzmacniające poczucie własnej wartości młodzieży
- antystresowe
- zajęcia interwencyjne dotyczące zgłaszanych problemów klasowych
dla maturzystów:
- doskonalące komunikację interpersonalną i wystąpienia publiczne
- doradztwo zawodowe
- twórczość jako profilaktyka zaburzeń emocjonalnych
10/2016-04/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz
psycholog
Alicja Klebanowska
psycholog
Magdalena Wysocka
2 Zajęcia edukacyjne, grupowe z zakresu:
- komunikacji i asertywnych zachowań
- radzenia sobie ze stresem, emocjami adresowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
10/2016-04/2017 psycholog
Alicja Klebanowska
psycholog
Zofia Piłasiewicz
psycholog
Magdalena Wysocka
3 Uzależnienia od komputera, internetu, telefonów komórkowych 10/2016-04/2017 psycholog
Magdalena Wysocka
pedagog
Anna Makarewicz
4 Profilaktyka uzależnień substancjami psychoaktywnymi. Dlaczego dopalacze są takie groźne? 10/2016-04/2017 pedagog
Elżbieta Przekop
5 Zajęcia z młodzieżą gimnazjalną oraz szkół ponadgimnazjalnych dotyczące podejmowania aktywności seksualnej, jej emocjonalnych oraz życiowych konsekwencji 10/2016-04/2017 psycholog
Alicja Klebanowska
6 Samopoznanie jako droga do rozwoju. Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 10/2016-04/2017 psycholog
Alicja Klebanowska
7 Motywowanie do nauki, efektywne sposoby uczenia się 10/2016-04/2017 psycholog
Magdalena Wysocka
pedagog
Anna Makarewicz
8 Zapobieganie agresji i przemocy 10/2016-04/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz
9 Kryzysy okresu dojrzewania 10/2016-04/2017 psycholog
Alicja Klebanowska
10 Mówię i czytam wyraźnie 10/2016-04/2017 logopeda
Anna Urban
11 Co mnie wspiera, co mnie wzmacnia - o poczuciu własnej wartości 10/2016-04/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz
12 Oswoić stres - wzmacnianie odporności na stres 10/2016-04/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz
13 Wystąpienia publiczne czyli strach ma wielkie oczy 10/2016-04/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz
14 Praca z uczniem - ofiarą przemocy rówieśniczej 10/2016-04/2017 psycholog
Magdalena Wysocka
pedagog
Anna Makarewicz
15 Trening pewności siebie 10/2016-04/2017 psycholog
Magdalena Wysocka
pedagog
Anna MakarewiczZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA RODZICÓW

Lp Temat Termin Prowadzący
1 Komunikacja w rodzinie
Wychowanie ku wartościom
10/2016-04/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz
psycholog
Alicja Klebanowska
psycholog
Magdalena Wysocka
2 Kryzysy wieku dorastania 10/2016-04/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz
psycholog
Alicja Klebanowska
3 Profilaktyka uzależnień substancjami psychoaktywnymi
Dlaczego dopalacze są takie groźne?
10/2016-04/2017 pedagog
Elżbieta Przekop
4 Jak wspierać dziecko w rozwoju 10/2016-04/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz
5 Kontynuacja Grupy Wsparcia dla rodziców
Celem spotkań jest między innymi doskonalenie komunikacji oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych
10/2016-04/2017
(co drugi wtorek miesiąca)
psycholog
Alicja Klebanowska
6 Motywowanie dzieci do nauki 10/2016-04/2017 pedagog
Anna Makarewicz
7 Europejski Dzień Logopedy
Porady dla dzieci i młodzieży z Powiatu Augustowskiego
marzec 2017 logopeda
Ewa Perkowska
logopeda
Anna Urban
8 Indywidualne wsparcie rodziców, rozwijanie ich kompetencji wychowawczych 10/2016-04/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz
psycholog
Alicja Klebanowska
psycholog
Magdalena Wysocka
9 Konsultacje dla rodziców dzieci z nadpobudliwością 10/2016-04/2017 psycholog
Zofia PiłasiewiczZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI

Lp Temat Termin Prowadzący
1 Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Tematyka rad szkoleniowych dla nauczycieli:
- Model wsparcia ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej
- Rodzice uczniów niepełnosprawnych - potrzeby, współpraca
10/2016-03/2017 psycholog, lider edukacji włączającej
Magdalena Wysocka
2 Czym jest dyskalkulia? 10/2016-03/2017 psycholog
Magdalena Wysocka
3 Jak rozpoznać, że uczeń jest ofiarą przemocy rówieśniczej 10/2016-03/2017 psycholog
Zofia Piłasiewicz

Oferta dotyczy szkół i placówek z Powiatu Augustowskiego. Prosimy o ustalenie terminów bezpośrednio z osobami prowadzącymi pod numerem telefonu 87 6433621. Ewentualne zmiany terminów i godzin proszę kierować bezpośrednio do osób prowadzących.

Dyrektor PP-PDokumenty do pobrania i wydruku dostępne są tutaj2012 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie